Het belang van thuis bloeddruk meter

Oproep tot actie over het gebruik en de terugbetaling van bloeddrukmonitoring thuis

een gezamenlijke wetenschappelijke verklaring van de American Heart Association, American Society of Hypertension en Preventive Cardiovascular Nurses Association

J Clin Hypertens (Greenwich). 2008 Jun;10(6):467-76. Hypertension. 2008 Jul;52(1):1-9. Epub 2008 May 22 J Cardiovasc Nurs. 2008 Jul-Aug;23(4):299-323. Pickering TG, Miller NH, Ogedegbe G, Krakoff LR, Artinian NT, Goff D; American Heart Association; American Society of Hypertension; Preventive Cardiovascular Nurses Association. American Heart Association, American Society of Hypertension,and Preventive Cardiovascular Nurses Association, Dallas, USA.

Home blood pressure monitoring (HBPM) of bloeddrukmonitoring thuis voorkomt de vele beperkingen van traditionele bloeddrukmetingen in het artsenkabinet en is zowel goedkoper dan evenals gemakkelijker uit te voeren dan ambulante bloeddrukmonitoring. Momenteel zijn monitors beschikbaar die de oscillometrische methode gebruiken, die ook nauwkeurig zijn, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en relatief goedkoop. Een groeiend aantal patiënten gebruikt ze regelmatig om hun bloeddruk thuis te controleren, maar ondanks dit onderschreven werd door nationale en internationale guidelines, ontbreken gedetaileerde aanbevelingen over hun gebruik. Er bestaat een vlug aangroeiende literatuur die aantoont dat de metingen genomen door de patiënten thuis dikwijls lager zijn dan de metingen genomen in het artsenkabinet en dichter liggen bij de gemiddelde bloeddruk geregistreerd met een 24 uur ambulatoire monitor, wat de bloeddruk is die het best cardiovasculaire risico’s voorspelt. Gezien het hogere aantal metingen die met thuismonitoring kunnen genomen worden in vergelijking met die in een artsenkabinet en het uitsluiten van het ‘witte jas’-effect (de verhoging van de bloeddruk tijdens een artsenbezoek), zijn thuismetingen meer reproduceerbaar dan metingen in het artsenkabinet en vertonen ze een betere correlatie met het meten van de beschadiging van het beoogde orgaan. Bovendien hebben prospectieve onderzoeken, die vele thuismetingen gebruikten om de echte bloeddruk duidelijk te maken, uitgewezen dat de bloeddruk thuis het risico beter voorspelt dan de bloeddruk gemeten in het artsenkabinet (Class IIa; Level of Evidence A).

Dit ‘oproep tot actie ‘artikel geeft de volgende aanbevelingen:

(1) Het is aanbevolen dat HBPM een routine onderdeel wordt van bloeddrukmeting bij de meerderheid van de patiënten met gekende of verdachte hypertensie;

(2) Patiënten moeten aangeraden worden om oscillometrische monitors te kopen die de bloeddruk meten aan de opperarm met een geschikte armbandmaat en waarvan bewezen is dat ze nauwkeurig zijn volgens de standaard internationale protocollen. De gezondheidsverzorgers moeten de patiënten leren hoe ze hun toestel moeten gebruiken;

(3) Twee tot drie metingen moeten uitgevoerd worden terwijl de proefpersoon rust en zit, zowel ‘s morgens als ‘s avonds, gedurende een hele week. Een totaal van 12 metingen is aanbevolen om klinische beslissingen te nemen;

(4) HBPM is aangewezen bij patiënten met nieuwe gediagnosticeerde of verdachte hypertensie, waardoor het onderscheid kan gemaakt worden tussen ‘witte jas’ en erkende hypertensie. Indien de resultaten twijfelachtig zijn, kan ambulatoire bloeddrukmonitoring helpen om de diagnose te stellen;

(5) Bij patiënten met prehypertensie, kan HBPM nuttig zijn om gemaskeerde hypertensie te ontdekken;

(6) HBPM is aanbevolen voor het evalueren van de respons op eender welke type van antihypertensieve behandeling en kan de aanhankelijkheid verbeteren;

(7) Het beoogde HBPM doel voor behandeling is <135/85 mm Hg of <130/80 mm Hg bij patiënten met hoog risico;

(8) HBPM is nuttig bij ouderlingen, bij wie zowel de bloeddrukverschillen als het ‘witte jas’ effect verhoogd zijn;

(9) HBPM is waardevol bij patiënten met diabetes, bij wie strikte bloeddrukcontrole een topprioriteit is;

(10) Andere populaties bij wie HBPM voordelig kan zijn, zijn zwangere vrouwen, kinderen en patiënten met nierziekten;

(11) HBPM heeft de mogelijkheid om de verzorgingskwaliteit te verbeteren terwijl de kosten verminderen en zou dus moeten terugbetaald worden.